CzechGlobe

CzechGlobe

Díky čisté a kvalitní grafice a vizuálnímu stylu zpracovaného studiem Palec jsou materiály pro naši prezentaci a popularizaci nezaměnitelné. Za téměř 15 let spolupráce pro nás studio  vytvořilo celou řadu tiskových materiálů, posterů, bannerů,  výstavních expozic, které vždy s citem vystihují podstatu našeho výzkumu.

CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR