detail projektu

podrobnosti k našemu portfoliu

Newsletter CzechGlobe

Realizace: září 2012

Klient: CzechGlobe

Galerie: 3 ukázky
Newsletter CzechGlobePlnobarevný firemní zpravodaj, 4 strany. Grafický návrh, předtisková příprava a tisk.